پایگاه خبری دیار جم

پایگاه خبری شهرستان جم

سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیر معرفی شد

  • ۱۲۳
سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیر معرفی شد

در آیینی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، غلامرضا شعرانی به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیّر معرفی شد.

کتاب تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان دیر نوشته شود

  • ۱۲۷
کتاب تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان دیر نوشته شود
به گزارش جنوب استان باربرز، فرماندار شهرستان دیر گفت: کتاب تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان دیر توسط پژوهشگران نوشته شود.