پایگاه خبری دیار جم

پایگاه خبری شهرستان جم

دعوت از سرمایه گذاران متقاضی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر

  • ۸۴
دعوت از سرمایه گذاران متقاضی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: براساس تصمیم واگذاری بخشی از پساب بوشهر به سرمایه‌گذاران، افراد متقاضی می‌توانند مطابق برنامه‌ زمان بندی شده برای ارائه درخواست خود اقدام کنند.