پایگاه خبری دیار جم

پایگاه خبری شهرستان جم

مجوز تاسیس شهرداری «بندر شیرینو» صادر شد

  • ۳۴
مجوز تاسیس شهرداری «بندر شیرینو» صادر شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: مجوز تاسیس شهرداری در شهر شیرینو توسط وزیر کشور صادر شد.